Föreningspartners

Alla kan, alla vill!

PADELGOLF – GOLF – FOTBOLLSGOLF – HANDBOLLSGOLF – FRISBEEGOLF

Vi aktiverar barn & ungdom på Hisingen

Länk till länk på våra hemsidor!

Idag finns föjande möjligheter för våra Partnerföreningar & Idrottsklubbar:

 • Hyr hela banan för 500kr/tim alla sporterna max 24 spelare, vi har begränsat med utrustning men går att spela 2 och 2 eller dela upp sporter i grupper (ord.pris icke partners 950kr/timma)
 • Gå 2 betala för 1 gäller alla föreningens sektioner och medlemmar – uppvisande av medlemskort!
 • 50kr vid spel med egen fotboll , eller gå 2 betala för 1 lån av boll ingår
 • Föreningens styrelse kan 1 ggr/år köra en kick-off Läs mer under Samarbets & Win Win Partners!

Föreningens, klubbens, partnerns ledare ansvarar för barnen under prova-på och får nyttja HGCs utrustning för spel. Vid större sällskap tag med egna bollar!

Våra närliggande upptagningsområden:
Hisingen och då som Lundby, Biskopsgården, Länsmansgården Tuve samt Lindholmen & Eriksberg. Vi vänder oss till alla  idrottsföreningar och skolor på Hisingen

Varje förening som bokar håller i “prova-på-golf” enligt sin föreningens stadgar.
Maila bokning till info@hgcgolf.nu.

Målet med samarbetet

 • Att alla barn från Partnerföreningar skall kunna komma till oss och prova på golf som en del i föreningslivet
 • Att ha kul ihop men samtidigt lära sig 5-golfsporter( med barnidrott är lek en del i alla våra träffar).
 • Göra någon annorlunda aktivitet utöver den sport man satsar på idag
 • HGC har som mål att anppassa anläggningens multisportbana för funktionsnedsatta för att vidga verksamheten under hela öppettiderna. Att med funktionsnedsatthet kunna utföra någon eller några av alla idrotterna på den lilla multisportbanan utefter individens möjligheter och vilja.
 • Att kunna träffas och idrotta på sina villkor ger bättre fysisk & psykisk hälsa, kamratskap, självförtroende, självkänsla och kroppsuppfattning
 • Alla kan – Alla vill!

Bokning via skolorna i Göteborg och Hisingen

Banan/Rangen bokningsbar 9-15 vardagar för skolor:

 • 50kr/skolelev – prova-på-en golfsport
 • 25kr/elev vid egen utrustning
 • 75kr/elvev – 3-kamp på banan
 • Eller boka hela banan mellan kl.9-15 max 24 elever för 500kr/tim
 • Boka rangen 50kr p.p/timma inkl.bollar och klubbor
 • Minst en lärare som ansvarar för elevernas vistelse på banan
 • Egen fika får tas med och nyttjas på banans rastplatser
 • Vid större sällskap fler än 12 spelare bokas banan helt och spel med egen utrustning då vi har begräsat med utrustning för lån.

Stadgar som vi vill stå för tillsammans med våra partners

 • Varje förening som bokar in sig på prova-på-golf följer vår rekommendation samt egen förenings stadgar vid vistelse hos oss
 • Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12år ålder. Barnens allsidiga idrottsutveckling genom vårt Multisportkoncept är normgivande för verksamheten
 • Barn och idrott är största skillnaden från äldre utövare (12-25år) att vi skiljer på just prestationsinriktad och tävlingsinriktat utövande till för barnen den hälsoinriktade bredd och motionsidrotten där trivsel och välbefinnande är normgivande och där prestation och reslultat är av underordnad betydelse
 • Noll TOLERANS MOBBING
 • Alla är välkomna oavsett etniskt ursprung eller kön etc och att ha som mål att det skall vara lika många killar som tjejer och att genom mångkulturella medlemmar lära sig  att ha kul och utvecklas tillsammans. Vi bidrar till ett bättre samhälle och vill bidra till att det finns statistik i framtiden där 90% av barn i vårt samhälle någon gång tillhört en förening
 • Att på barnens individuella villkor och utveckling bedriva och utföra sport tillsammans
 • Tillsammans mot bättre välbefinnande!

Resultat

 • fysisk, psykisk, social och mångkulturell utveckling
 • vi lär oss om varandra och att alla har lika värde i vårt samhälle
 • att barn har möjligheten att själva utvecklas inom föreningen till framtida ledare och utövare

Vid intresse klicka på knappen nedan! Maila oss Er förenings intresse att boka banan för Er förening.