Flatau Golf Academy blir Flatau Golfutveckling.

    Nytt koncept och professionellare utbildningar och kurser.

    Individanpassad sving med hållbar golf. Vi är ensamma om vårt koncept med detta tillsammans med Europas modernaste simulatorkoncept Total Range från Foresight Sports Europe

    Tillsammans med Oscar Flatau och vårt koncept är det möjligt att ta ditt gröna kort året runt