Om Svingburen

Baseball, kanske USA´s nationalsport i mångas hjärtan. Här finns det meningsskillnader men det är en otroligt stor sport samt likheter med golfsvingens rörelser. Timing, balans, från höft till stans, ja du hör själv…

Just nu är själva konstruktionen byggd och nät skall sättas samt roboten som kastar ut bollarna skall installeras.

Säkerhet och instruktioner

Under uppdatering

 • Spel sker på egen risk, HGC ansvarar inte för eventuella personskador
 • Svingburen får endast beträdas och användas efter säkerhetsgenomgång med personal
 • Hjälm MÅSTE alltid bäras och ska tas på / av utanför buren
 • Endast en person åt gången får vistas i buren
 • Det är inte tillåtet att byta fattning (vänster / höger) under ett pågående spel
 • Ordentliga skor måste bäras (ej tofflor, flip-flops etc.)
 • Det är förbjudet att använda Svingburen vid påverkan av alkohol eller medicin / droger
 • Åldersgräns? Ej ännu fastställt
 • Det är inte tillåtet att övningssvinga utanför Svingburen
 • Tillkalla personal omedelbart ifall maskinen kastar bollar utanför svingzonen
 • VAR ALLTID UPPMÄRKSAM, status lampa vid drift av maskinen?
 • Det är förbjudet att plocka upp bollar, detta görs av personalen
 • Det är föbjudet att överträda marklinje mot maskinen
 • Stå aldrig rakt framför maskinen
 • Vänd aldrig ryggen mot maskinen
 • Säkerställ att grind till buren är stängd efter Svingburen beträdes / lämnas
 • VARNING! Skador kan uppstå vid användning av denna enhet. Spelare bör bekanta sig med de inneboende riskerna med att slå baseballs. Om spelare har några frågor om användningen av denna enhet eller de inneboende riskerna som är förknippade med användningen av denna enhet, fråga personalen innan du beträder Svingburen.

Innan man sätter igång

Användning av maskinen

Hur man startar upp maskinen: Under uppdatering

 • text

När bollar kommer kastas: 

 • text

När bollar slutar kastas: 

 • text

Hur går betalning till:

 • text

Hjälm är ett måste